INFORMATION PACKAGE

COURSE CATALOG

ERASMUS PROGRAMME

Erasmus programme is a European Union education and training  programme which aims to increase the quality of higher education in Europe.  For this purpose, the Programme promotes the co-operations between higher education institutions in Europe.   The partnerships and mobility activities are financially supported by the Programme.

Besides HEI co-operations, Erasmus programme promotes the cooperation between HEIs and labour market so that universites would meet the need of labour market and graduates would have better employability opportunities.

The European Commission is responsible for the overall implementation of Erasmus Programme. Actions are managed by national agencies in the 32 participating countries or by Executive Agency for Education, Audovisiual and Culture based in Brussels.

Actions under Erasmus Programme run by Turkish National Agency are:

1. Mobility Activities

1.1. Student Mobility (SM)

1.1.1. Student Mobility for Studies (SMS) 

1.1.2. Student Mobility for Placements (SMP)

1.2. Staff Mobility (ST)

1.2.1. Staff Mobility for Teaching Activities (STA)

1.2.2. Staff Mobility for Training (STT)

1.3. Organisation of Mobility (OM)

1.4. Erasmus Intensive Language Courses (EILC)
1.5. Intensive Programmes (IP)

     

Detailed information about Erasmus programme can be found on the EU Commission's Lifelong Learning Programme web page linked below:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm


ERASMUS PROGRAMI

Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Erasmus faaliyetleri şöyledir:     

         1.       Öğrenci Hareketliliği

                              1.       Öğrenim hareketliliği 

nbsp;                             2.       Staj hareketliliği

          2.      Personel Hareketliliği

                              1.       Ders verme hareketliliği

                              2.       Personel eğitimi hareketliliği

          3.       Hareketliliğin Organizasyonu

          4.       Erasmus Yoğun Dil Kursları

          5.      Yoğun Programlar

Daha Detaylı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&bid=9 

                                  http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Yukarı