Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

Kalite Politikamız


Kalite Politikamız ; 

  • Ar-ge faaliyetlerinde; önceliklerin belirli ve sonuçların girişimcilik ve yenilikçilik ruhuna uygun biçimde uygulamaya yönelik olmasını,
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinde; mesleki ve akademik yetkinliklerle donatılmış, bilinç düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeyi,
  • İçinde bulunduğu topluma, lokal, ulusal ve uluslararası düzeylerde katkı sağlamayı,
  • Performans odaklı, ekip ruhu ve ahengine sahip, bireysel gelişimin sürekliliğine inanan, verimli bir insan kaynağı ile
  • İç ve dış tüm paydaşların katılımı ve memnuniyetini,

Tüm süreçlerinde benimsediği kalite yönetim sistemi şartları, sürekli iyileştirme anlayışı ve sürdürülebilirlik prensibi yanında saydam ve hesap verebilir, etik ilkelere bağlı, etkin ve etkili yönetimsel yaklaşımıyla da garanti altına alarak,

Uluslararası zeminde kabul görmüş, saygın konumuyla farklılaşan öncü bir üniversite tesis etmektir.