Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz ; 

  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Liyakat
  • Yenilikçilik                                                      
  • Katılımcılık
  • Estetik duyarlılık

Başa Dön