Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

​BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNASYON ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI


BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNASYON ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Bologna Koordinatörlüğü’nce düzenlenen çalıştay başarıyla tamamlandı. Bologna Eşgüdüm Komisyonu’nca planlanan, Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem Daire başkanlıkları tarafından organize edilen çalıştay, eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Tijen Kaya Temiz, Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda Tengiz ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

            Prof. Dr. Turan Gökçe, öğrenme ve öğrenci merkezli, kaliteli eğitim anlayışının altını çizerek yaptığı açış konuşmasında, esasen eğitim öğretim faaliyetlerinin açık, şeffaf ve planlı bir biçimde sürdürülmesi ve değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere uygun zemin hazırlanması için gerekli olan Bologna sürecinin akreditasyon ve kalite değerlendirme hedefleri bakımından da önemli olduğunu vurguladı. Sürecin sağlıklı işletilebilmesi, ders içeriklerinin güncellenerek sürekli iyileştirilebilmesi için her bir öğretim üyemize düşen önemli görev ve sorumluluklar bulunduğunu hatırlatan Gökçe, ihtiyaç duyulan teknik desteğin sağlanmasında herhangi bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.   

BEK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda Tengiz ise Bologna süreci, öğretim planı, program yeterlikleri, öğrenim çıktıları, AKTS, Diploma Eki gibi başlıklarda katılımcıları bilgilendirdi.

Yazılım Destek Birimi’nden Erdem Atik de UBYS’de program yönetimi ve yürütülmesi amacıyla kullanılan sistem hakkında bilgi verdi. Ayrıca, ders tanıtım formu, ders içerikleri girişi ve program tanıtımlarının sisteme girişi ile ilgili ekran ara yüzlerinin nasıl kullanılacağını içeren bir oturum gerçekleştirdi.  

 


İKÇÜ'DEN İlgili Resimler