Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

Tüm DUYURULAR

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız taşınmıştır

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız Yemekhane Binası’nın da yer aldığı binanın zemin katına taşınmıştır. Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.  

 • 2018-DGS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

  2018-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar,  “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” hazırlayarak yerleşmiş olduğu İlgili Fakülteye 21-27 Eylül 2018 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Kayıt Sırasında İstenen Belgeler 1- 2018 DGS(Dikey Geçiş Sınavı) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) 2-a) Adayın mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi  (aslı) b) Adayın mezun olduğu önlisans programına ait Not Döküm Belgesi (Transkript) (aslı veya onaylı)  c) Adayın mezun olduğu önlisans programına ait ders içerikleri (onaylı) d) Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz), 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.) 4- 1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge. Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi 5- İkinci üniversitesini/bölümünü Üniversitemizde sürdürecek olan öğrenciler katkı payını yatıracaklardır.  Ziraat Bankası bankamatiklerine bizzat giderek T.C. kimlik numaralarını adını ve soyadını vererek yatıracaklardır. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için ; 24 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan İnilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.  İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Ders Kaydı İşlemleri: Kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bilgiler için ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 • Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı Hk.

  Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı   Sevgili Öğrenciler,   2018-2019 akademik yılında üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının 1. sınıflarına devam edecek olan öğrencilerimiz, ilgili mevzuat gereği ortak zorunlu İngilizce dersini almak ve başarmak zorundadır. Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı’ndan başarılı olan öğrenciler bu dersten muaf (*)  sayılırlar.   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavıyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:   Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 10:30-11:30 arasında üniversitemiz Balatçık kümpüsü merkezi dersliklerinde uygulanacaktır. Öğrencilerimiz hangi dersliklerde sınava gireceklerini kayıt oldukları fakülte veya yüksekokullarının web safyalarında ilan edilecek olan listelere bakarak öğreneceklerdir. Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların öğrencileri için muafiyet sınavı başarı puanı 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve eğitim dili en az %30 olan fakültelerin öğrencileri için ise 75 (yetmişbeş) puandır. Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı’na girmeyen veya girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler bu dersi almak mecburiyetindedirler. İleride mağduriyet yaşanmaması için muafiyet sınavına ilan edilen tarihte girilmesi büyük önem taşımaktadır.   Muafiyet Sınavına Kimler Girebilir?   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavına şu öğrenciler girebilir:   Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptırmış tüm öğrencileri, Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların daha önceki akademik yıllarda bu dersi alıp, Güz veya Bahar döneminde başarısız olmuş tüm öğrencileri, Eğitim dili en az %30 İngilizce olan fakültelerin daha önceki akademik yıllarda bu dersi alıp, Güz veya Bahar döneminde başarısız olmuş tüm öğrencileri muafiyet sınavına girebilir. Eğitim dili en az %30 İngilizce olan fakültelerin 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptırmış öğrencilerinin ortak zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet işlemleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı sonuçlarına göre yapılacaktır.   (*) Öğrencilerimizin ortak zorunlu İngilizce dersinden muaf sayılmalarının diğer hangi koşullarda mümkün olduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri ile İlgili Eğitim Öğretim, Ölçme-Değerlendirme ve İşleyiş Yönergesi’nde belirtilmiştir.

 • 2018-2019 Akademik Yılı Ortak Zorunlu Dersler Sınav Tarihleri

      Üniversitemiz ortak zorunlu derslerinden Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin muafiyet sınavlarının sınav saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:  -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 02.10.2018 saat:10:30 süre 60 dk. -Türk Dili: 02.10.2018 saat:13:00 süre 60dk. -Temel Bilgi Teknolojileri: 02.10.2018 saat:16:00 süre 40 dk. Not 1: Bu muafiyet sınavlarına ilgili eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ve daha önceki yıllarda derse kayıtlanarak başarısız olmuş veya not yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenciler giremez. Not 2: Sınavların gerçekleşeceği derslikler daha sonra duyurulacaktır.  Not 3: Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde optik form kullanılarak yapılacaktır. Not 4: Tek dönemlik bir ders olan Temel Bilgi Teknolojileri dersi, bazı bölümlerin ikinci dönem ders programlarında yer almaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin ikinci dönem ders programlarını kontrol etmeleri ve alıyorlarsa TBT 102 dersi için 2 Ekim’deki muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Muafiyet sınavları ikinci dönem yapılmayacaktır.

 • 2018-2019 ÖĞRETİM YILI MUAFİYET/SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI

  Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız

 • Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları Hk.

  Sevgili Öğrencilerimiz, Yüksekokulumuz tarafından 24 Eylül 2018 ve 26 Eylül 2018 tarihlerinde uygulanacak olan Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda sizlere sunulmaktadır. Tüm öğrencilerimize başarılı bir akademik yıl dileriz.                                                                                                                                 Yabancı Diller Yüksekokulu   24 Eylül 2018 - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı (STS) 1. Kimler bu sınava girebilir?   Üniversitemize yeni kayıt yaptıran eğitim dili en az %30 İngilizce olan bölümlerin öğrencileri ile Hazırlık Sınıfına isteğe bağlı olarak kayıt yaptıran öğrenciler,  2017-2018 Akademik Yılında kayıt olup Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler ve merkezi yerleştirme sonucu yatay geçiş ile gelen öğrenciler. 2. Sınavın bölümleri ve başarı notu nedir?   Sınavımız tek oturum olup sadece çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. STS’den 55 ve üzeri not alan öğrenciler sınavdan başarılı sayılır ve 26 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan CPT sınavına girmeye hak kazanırlar. 3. STS’den başarısız olursam ne olur?   STS sınavında 54 ve altı not alan öğrenciler başarısız sayılırlar ve aldıkları nota göre A1 veya A2 programına yerleştirilirler. 26 Eylül 2018 – Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı (CPT) 1. Kimler bu sınava girebilir?   2016-2017 Akademik Yılında üniversitemize kayıt yaptırıp Hazırlık Sınıfında başarısız olan ve 24 Eylül 2018 tarihinde uygulanan STS’de başarılı olan öğrenciler.  Ayrıca Hazırlık Sınıfından başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ek sınav hakkı ile dilekçe vererek CPT sınavına girebilirler. 2. Sınavın bölümleri ve başarı notu nedir?   Sınavımız iki oturumdan oluşmaktadır. 1. Oturum çoktan seçmeli sorulardan oluşan test ve 2. Oturum yazılı anlatımı ölçen Writing’dir. CPT sınavında 65 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılarak Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. 3. CPT’den başarısız olursam ne olur?   Sınavda 64 ve altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar ve Hazırlık sınıfında B1 programına yerleştirilirler.   Önemli Not: Sınavların yeri, saati ve sonuçları ile ilgili duyurular için Yüksekokulumuz web sitesini takip ediniz.  

 • MUAFİYET SINAVLARI DUYURUSU (TÜRK DİLİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ve TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSLERİ)

  Üniversitemiz Ortak Zorunlu dersleri muafiyet sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.   -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi    : 02.10.2018   saat:10:30    süre 60 dk. -Türk Dili                                           : 02.10.2018   saat:13:00    süre 60dk. -Temel Bilgi Teknolojileri                 : 02.10.2018   saat:16:00    süre 40 dk. * Sınava girilecek derslikler, kayıtlı olduğunuz Fakülte ve Meslek Yüksekokulu sayfalarının duyurular kısmında yayınlanacaktır. * Sınava bu dersleri ilk defa alacak öğrenciler girecek, daha önceki yıllarda bu dersleri alıp da başarısız olan veya not yükseltmek amacıyla alacak öğrenciler giremeyecektir. * Sınavlar çoktan seçmeli test olarak optik form kullanılarak yapılacağından sınavda kurşun kalem kullanılacaktır.

 • 2018-2019 GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME VE DERSE KAYIT İŞLEMLERİ

  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme / derse kayıt işlemleri 10 -21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yenileme / derse kayıt işlemleri, Üniversitemize yeni kaydolan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrencilerimiz tarafından yerine getirilmelidir.   *İslami İlimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencileri için de belirtilen tarihler arasında ÜBYS üzerinden "kayıt yenileme" yapılması gerekmektedir. Buna göre öğrenciler söz konusu tarihler arasında kullanıcı adları ve şifreleri ile UBYS'ye girecek ve "Kayıt Yenile" butonuna basarak kayıt yenileme işlemini gerçekleştireceklerdir. Ancak borcu olanlar öncelikle borçlarını ödeyecekler ve ödeme tamamlandıktan sonra kayıt yenilemeyi tamamlayabileceklerdir. Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler ise ilgili dönemin öğrencilik haklarından yararlanamayacaklar ve yoklama ile not giriş listeleri dahil hiçbir listede görünmeyeceklerdir.   *Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için de belirtilen tarihler arasında ÜBYS üzerinden "kayıt yenileme" yapılması gerekmektedir. Buna göre öğrenciler söz konusu tarihler arasında kullanıcı adları ve şifreleri ile UBYS'ye girecektir. Şayet öğrenci için ilgili dönemde seçebileceği dersler açılmışsa bu dersleri seçerek, açılmamışsa direkt olarak "Kaydımı Tamamla" butonuna basarak ders seçimi veya kayıt yenileme işlemini gerçekleştireceklerdir. Ancak borcu olanlar öncelikle borçlarını ödeyecekler ve ödeme tamamlandıktan sonra kayıt yenilemeyi tamamlayabileceklerdir. Kayıt Yenileme veya Ders Kaydı işlemi yapmayan öğrenciler ise ilgili dönemin öğrencilik haklarından yararlanamayacaklar ve yoklama ile not giriş listeleri dahil hiçbir listede görünmeyeceklerdir.   Öğrenciler ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerini ubs.ikc.edu.tr/ adresinden kullanıcı adları ve şifreleri ile Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak interaktif olarak  yapacaklardır. Sisteme giriş yapıldığında ders kaydı işlemlerinin nasıl yapılacağına dair kılavuza ulaşılacaktır. Sistem 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 15:00'da açılacaktır.    Üniversitemize yeni kaydolan öğrencilerimizin Kullanıcı Adları=Öğrenci Numaraları; Şifreleri=T.C. Kimlik Numaralarıdır. (Öğrenci Numaranızı bilmiyorsanız öğrenmek için tıklayınız.)    Ders kaydı işlemlerinde öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersi/dersleri almak zorundadır. Bunun için ders kaydı yapmadan önce not döküm belgenizden (transkript) ders durumunuzu mutlaka inceleyiniz.   Ara sınıf öğrencileri için Biriminize ait yönergelerde ortalama şartına bağlı olarak üst yarıyıldan ders alma/alamama durumlarına yönelik hükümler bulunmaktadır. Bunun için Üniversitemiz web sayfasının yönergeler kısmından biriminize ait yönergeyi dikkatlice okumanız yararınıza olacaktır.      Ders Kayıt işlemleriniz Danışmanınız tarafından onaylandıktan sonra tamamlanacaktır. Ancak öğrenim ücreti veya katkı payı borcunuzun bulunması durumunda üzerinizdeki borç kaldırılmadan seçtiğiniz dersler danışman onayına gönderilmeyecek ve ders kaydı/ kayıt yenileme işleminiz tamamlanmayacaktır. Kayıt Yenileme veya Ders Kaydı işlemi yapmayan öğrenciler ise ilgili dönemin öğrencilik haklarından yararlanamayacaklar ve yoklama ile not giriş listeleri dahil hiçbir listede görünmeyeceklerdir. Ödeme işlemleri ile ilgili aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.     Kayıt Yenileme veya Derse Kayıt ile ilgili karşılaşılabilecek sorunların biriminiz öğrenci işlerine bildirilmesi yararınıza olacaktır.   ÖĞRENİM ÜCRETİ / KATKI PAYI ÖDEME (09 - 21 Eylül 2018)   Tüm öğrenciler, öğrenim ücretleri ve katkı paylarını 09 - 21 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numaralarıyla Ziraat Bankasının Türkiye genelindeki tüm ATM’lerinden yatıracaklardır. Ödeme işlemi için (Şubeye Giderek, Havele, EFT, vb.) başka bir yol kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi durumda ödeme yaptığınıza dair bilgi Üniversitemize ulaşmamaktadır.     Katkı payı veya öğrenim ücreti borç miktarınız ile borçlandırılma nedeninizi sistem üzerinde görebilirsiniz. Eğer derslerinizi seçtikten sonra sistemde herhangi bir borç görünmüyorsa ücret ödemenize gerek yoktur.   Katkı payı borcunuz üzerinizden silindikten sonra seçtiğiniz dersler danışman onayına gönderilecek ve onay verildikten sonra kayıt yenileme işleminiz tamamlanacaktır.

 • Prof. Dr. Saffet Köse'den 9 Eylül Mesajı

                İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunan işgaline maruz kalmış olması, “ya istiklal ya ölüm” anlayışıyla, şartlar ve imkânlar ne olursa olsun istiklalini tehdit eden her türlü girişime karşı topyekûn mücadeleyi şiar edinmiş olan milletimiz için bardağı taşıran son damla oldu.            Anadolu’nun dört bir yanında düzenlenen mitingler ve yayınlanan bildirilerle protesto edilen “Güzel İzmir”in işgali, dört gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlatılan istiklal mücadelesinin temel gerekçelerinden birini oluşturdu. İşgal altında bulunan İzmir’in kurtuluşu ise, “kuva-yı milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hâkim kılmak” üzere başlatılmış olan Milli Mücadele’nin en önemli hedefi oldu. Yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen, aziz milletimizin tarihten aldığı ilhamla gösterdiği azim ve kararlılıkla sürdürülen İstiklâl Harbi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’ da “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!” komutuyla, İzmir’in kurtuluşuna odaklanan son evresine ulaştı. Nihayet 9 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarılan İzmir, acı ve ıstırap dolu karanlık günlerin ardından, ilelebet sönmeyecek olan istiklal aydınlığına kavuştu.          9 Eylül, yaklaşık 937 yıllık Türk şehri olan İzmir ve biz İzmirliler için önemli bir dönüm noktasıdır. 9 Eylül ve İzmir aynı zamanda ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için de son derece önemlidir. Başlangıçtan itibaren Milli Mücadele’nin odak noktası olan İzmir, ülkemizin işgalden kurtuluşunun sembolü olmuştur. İzmir, aynı zamanda bağımsız vatan üzerinde müstakil bir millet olarak varlığımızı devam ettirmemize imkân sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda da önemli rol oynamıştır.         İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak,  bu duygu ve düşüncelerle, 96. yıldönümünde 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunu kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman İstiklâl Harbi şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.   Prof. Dr. Saffet KÖSE Rektör

 • İleri Düzey Türkçe Eğitimi Programı

  Türkiye’de şehir merkezleri ve geçici barınma merkezlerinde geçici koruma altında yaşayan Suriyeliler için “İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı” 2018-2019 dönemi başvuruları 06 Eylül 2018 tarihinde başlamış olup 24 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecektir. 2018-2019 döneminde program kapsamında eğitim almak isteyen adayların başvuruları amacıyla online bir başvuru sistemi (http://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr ) oluşturulmuştur. Daha fazlasını görmek için tıklayınız       

 • 2018-2019ÖĞRETİM YILI MUAFİYET/ SEVİYE TESPİT SINAV SONUÇLARI

  SINAV SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 • 2018-ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

  2018 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir. A) E-Devlet üzerinden elektronik kayıt Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 03 – 05 Eylül 2018 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.trweb sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.   E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.   Elektronik kayda rapor istenen aşağıdaki bölümlere yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. *Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü *Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü *Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı  Ayrıca ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.   E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR. E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir. Kontrol için tıklayınız. E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten   itibaren   kayıtlandıkları   Fakülte/Meslek   Yüksekokul   Öğrenci   İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.   YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler; 2018-2019 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin http://ubs.ikc.edu.tr adresinden ilgili formu doldurması ve hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. 24 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan İnilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.  İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.   İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya Medya ve İletişim Psikoloji Sosyloji Türk Dili ve Edebiyatı Türk İslam Arkeolojisi   ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği (İngilizce)   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) İşletme (% 30 İngilizce) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)   İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (% 30 Arapça)   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe (% 30 İngilizce) Tarih (% 30 İngilizce)   Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) B) Üniversitede kayıt Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkez Derslikler Binası Konferans Salonuna bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.   Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir. Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir. Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.   Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler Kayıt esnasında aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.   Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan heyet raporu istenecektir. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolümüne kayıtlanacak adayların, Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekir. ( 2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 87 maddesi gereği)   -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.( 2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği)   ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.   2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ FAKÜLTE/MYO KAYIT TARİHİ KAYIT YERİ Sağlık Bilimleri Fakültesi 3.9.2018-7.9.2018** İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.9.2018 Tıp Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 5.9.2018 Orman Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eczacılık Fakültesi 6.9.2018 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 7.9.2018 İslami İlimler Fakültesi Turizm Fakültesi **Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü **Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü **Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program'larına kayıt için sağlık kurulu raporu gerekmektedir. BU NEDENLE BU BÖLÜMLERDE KAYITLARIMIZ 03 EYLÜL 2018 TARİHİNDE BAŞLAYIP 07 EYLÜL 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI Üniversitemize şahsen gelerek kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.   İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler; 2018-2019 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin http://ubs.ikc.edu.tr adresinden ilgili formu doldurması ve hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini belirtmeleri gerekmektedir. 24 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan İnilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.    İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.   İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya Medya ve İletişim Psikoloji Sosyloji Türk Dili ve Edebiyatı Türk İslam Arkeolojisi   ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği (İngilizce)   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) İşletme (% 30 İngilizce) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)   İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler (% 30 Arapça)   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe (% 30 İngilizce) Tarih (% 30 İngilizce)   Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) C) KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik/yönerge/esas ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.   2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında dersler İngilizce hazırlık sınıfı hariç 24 Eylül 2018; İngilizce hazırlık sınıflarında ise muafiyet sınavları yapıldıktan sonra 01 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır.   2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri İçin Tıklayınız   1- Derslere Yazılım Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin http://www.ikc.edu.tr sayfasında ilan edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ikc.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.   2- Ortak Zorunlu Dersler Ve Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı a) Üniversitemize kayıt yaptıran adayların; Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018 tarihinde, Yabancı Dil (Arapça) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde, Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 26 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır. b) Aşağıda belirtilen ortak zorunlu derslerin muafiyet sınavları 02 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu sınavlara Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri giremeyeceklerdir. Muafiyet sınavlarına birinci sınıf öğrencileri, dersi daha önce alıp başarısız olanlar ve başarılı olup not yükseltmek isteyen öğrenciler gireceklerdir.  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Türk Dili Dersi  Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi    Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.   3- Muafiyet Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 24 – 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır. İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir.    4- İzin/Kayıt Dondurma Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 35 inci maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 24 Eylül - 05 Ekim 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna başvurmalıdır. İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2018–2019 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir. NOT: Yurt, burs ve kredi başvurusu için www.kyk.gov.tr internet adresine girmelisiniz.

 • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2018/2019 GÜZ YARIYILINDA “MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK” ALANINDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR

  100/2000 Yök Doktora Bursu Kapsamında 2018/2019 Güz Yarıyılında “Moleküler Biyoloji ve Genetik” Alanında Doktora Öğrencisi Alım İlanı İçin Tıklayınız.

 • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2018/2019 GÜZ YARIYILINDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

  Doktora ve Bütünleşik Doktora Programları için tıklayınız. Başvuru formu için tıklayınız.   Başvurular elden teslim alınacaktır.

 • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2018/2019 GÜZ YARIYILINDA “Temel İslam Bilimleri (Hadis Usulü)” ALANINDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALIMI YAPILACAKTIR.

  Başvuru Tarihleri; 27 AĞUSTOS - 05 Eylül 2018   Not:  Başvuru yapacak aday evraklarını yukarıdaki tarih aralığında bizzat Enstitümüze getirerek öğrenci kaydını yapması gerekmektedir.   100/2000 Yök Doktora Bursu Başvuru İlanı İçin Tıklayınız.

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları (EK)

  Başvuru Tarihleri; 03-10 Eylül 2018 *Online başvuruyu yukarıdaki tarih arasında yapabilirsiniz. *Online başvuruyu yaptıktan sonra, Enstitüye aşağıdaki evrakları teslim etmelisiniz. *Bu tarihler arasında evrak teslimini yapmayan adayın başvurusu geçersizdir.   Öğrenci Alımı, Kontenjanlar ve Başvuru İlanı Doktora Öğrenci Alımı, Kontenjanlar ve Başvuru İlanı Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Alımı, Kontenjanlar ve Başvuru İlanı Tezsiz Yüksek Lisans   Başvuru için Tıklayınız  Askerlik Beyan Formu İçin Tıklayınız   Enstitüye aşağıdaki istenen belgeleri teslim ediniz. Doktora; 1-Başvuru Formu (Fotoğraflı) 2-Lisans ve Yüksek Lisans Diploması (Aslı ve Fotokopisi) 3-Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Aslı ve Fotokopisi) 4-ALES 5-Yabancı Dil Belgesi 6-1 Adet Fotoğraf 7-1 Adet Nufüs Cüzdan Fotokopisi 8-Askerlik Durum Beyan Formu 9-Özgeçmiş Tezli Yüksek Lisans 1-Başvuru Formu (Fotoğraflı) 2-Lisans Diploma (Aslı ve Fotokopisi) 3-Lisans Traskript (Aslı ve Fotokopisi) 4-ALES 5-Yabancı Dil Belgesi 6-1 Adet Fotoğraf 7-1 Adet Nufüs Cüzdan Fotokopisi 8-Askerlik Durum Beyan Formu 9-Özgeçmiş Tezsiz Yüksek Lisans 1-Başvuru Formu (Fotoğraflı) 2-Lisans Diploma (Aslı ve Fotokopisi) 3-Lisans Traskript (Aslı ve Fotokopisi) 4-1 Adet Fotoğraf 5-1 Adet Nufüs Cüzdan Fotokopisi 6-Askerlik Durum Beyan Formu 7-Özgeçmiş Not: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Personeline Tezsiz Yüksek Lisans Harçlarında %20 indirim uygulanacaktır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için en az 5 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Başvuru esnasında yoğunluktan dolayı telefonlara ulaşamayabilirsiniz. Bu nedenle aşağıda belirtilen e-mail adreslerinden bilgi alabilirsiniz. Ali BOZDAĞ ali.bozdag@ikc.edu.tr Gonca ELMASULU gonca.elmasulu@ikc.edu.tr Talip GÜZELDAĞ talip.guzeldag@ikc.edu.tr


Toplam 122

En Çok Okunan DUYURULAR