Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

ÖYP'li Araştırma Görevlilerine 33/a Hakkında Bilgilendirme


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında (ÖYP) atanan araştırma görevlilerinin yeniden 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca atanmaları süreci hakkında bilgilendirme.

 

                18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Madde uyarınca kadrolarının statüsü mezkur Kanun’un 50/d maddesine dönüştürülmüş olan öğretim elemanlarının yine aynı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca yeniden atanabilmeleri imkanı getirilmiştir.

                Bu süreçte, ilgili Kanun maddesi gereğince başvuru şartı esas olup bu Kanun maddesinden yararlanmak isteyen araştırma görevlilerinin, kKurumumuzda görev yapıyor olma veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda görevlendirilmiş olma durumlarına istinaden ekli dilekçelerden durumuna uygun olanının doldurarak en geç 18/06/2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili birime müracaat etmeleri şarttır.(Postadaki gecikmeler ve elektronik çıktılar dikkate alınmayacak olup ıslak imzalı dilekçeler geçerli olacaktır.)

                Geçici  Madde 78 uyarınca atamalarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesine atıf yapıldığından müracaat eden herkes ekte bulunan Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nu mutlaka doldurup imzalayıp dilekçesine ekleyecektir.

                Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar da süresi içerisinde müracaatlarını yaparak bu haktan yararlanabileceklerdir. Bu kişilerin de durumlarına uygun dilekçeyi ve eki form ile birlikte Rektörlüğümüze müracaatı gerekmektedir.

                Kadro iadeleri ile ilgili süreç henüz netleşmemiş olup Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından bilgi beklenmektedir.

 

Süreç ile ilgili sorularınız için (232) 329 35 35 numaralı telefonumuzdan 1367, 1374 veya 1369 numaralı dahili hatları arayarak veyahut da  0 532 527 75 87 numaralı telefondan Şube Müdürü Hüseyin ÖZCAN’ı arayarak  bilgi alabilirsiniz.

 

►GÖREV YERİ ÜNİVERSİTEMİZ DIŞINDA BULUNANLARIN YAZACAĞI DİLEKÇE

►GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

►MEZUN OLUP İLİŞİĞİ KESİLENLERİN DOLDURACAĞI DİLEKÇE

►ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREV YAPMAKTA OLANLARIN YAZACAĞI DİLEKÇE