Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

HİZMET ALIMI PERSONELİN DİKKATİNE


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hizmet alımı personel olarak çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin işlemler kapsamında; 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan Usul ve Esasların 5’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 17.03.2018 tarihinde raporu biten Diş Hekimliği Fakültesi personeli Buse Hürmet YILMAZ (TCKN:12*******04)'ın başvuru işlemleri ( Ön inceleme/Esas İnceleme) tamamlanmış olup 23 Mart 2018 Cuma günü yapılan sınavda "BAŞARILI" olmuştur.