Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

HİZMET ALIMI PERSONELİN DİKKATİNE


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hizmet alımı personel olarak çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin işlemler kapsamında; başvurusu alınan ilgili tüm kişilerin, ön inceleme ve esas inceleme işlemleri tamamlanmıştır.

Tespit Komisyonu üyelerinin oy birliği ile aldığı karar neticesinde; başvurusu kabul edilenleri ve reddedilenleri görmek için tıklayınız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Usul ve Esasların 14’üncü maddesine istinaden; yapılacak olan sınavın şekli “Sözlü” olarak belirlenmiştir.

Başvurusu kabul edilen adaylar için sınavlar, 07-08 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak olup sınava ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sınav Uygulama Esasları :

1.Sınav Türü:

Adaylar, sınav kurulu üyelerinin “Sözlü” şekilde uygulayacağı sınava tabi olacaklardır.

2.Sınav Konuları:

        a. Adayların, kendi çalıştıkları birim ve yaptıkları görevin niteliğini içeren sorular.

        b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

        c. 2547 sayılı Yükseköğretim Mevzuatı.

        ç. 4857 sayılı İş Kanunu.

        d. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

        e. Taşınır Mal Yönetmeliği.

        f. Üniversitemiz teşkilat yapısı.

        g. Halkla İlişkiler ve İletişim.

        ğ. Protokol Hizmetleri.

        h. İnkılap Tarihi.

         ı. Genel Kültür ve Güncel Konular

3. Başarılı Olma Kriterleri ve Sonuçların İlanı:

Sınav kurulu üyeleri (11 kişi), hak sahibi her bir aday için “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirme yapacaktır.

Kurul üyelerinin, her bir aday için yaptığı değerlendirmelerin toplamına bakılarak “oy çokluğu” veya “oy birliği” ile “Başarılı” veya “Başarısız” şekilde sınav sonucu oluşturularak İKÇÜ internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

4. Sınav Tarihi:

07 - 08 Mart 2018 tarihlerinde, 2 (iki) gün içerisinde tamamlanacak şekilde planlama yapılmıştır.

5. Sınav Yeri: Hekim Hacı Paşa Konferans salonu. (Yabancı Diller Yüksekokulu binası)

6. Sınav tarihinizi ve sıranızı öğrenmek için tıklayınız.