667 KHK Uyarınca ÖSYM Tercihi Yapmayan veya Tercih Yaptığı Halde Kayıt Olmayan Öğrenciler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ekte yer alan yazısında, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinden ÖSYM üzerinden tercih yapmayan ve/veya tercih yaptığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin 01.03.2017 tarihine kadar başvurmaları halinde başvurularının değerlendirileceği, bu tarihten itibaren yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınmayarak 667 Sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerin öğrencilik haklarından vagzeçmiş sayılacağı belirtilmektedir.


YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Başa Dön