Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

Tüm DUYURULAR

 • DEKAN ATAMALARI

  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlık görevine; 29.09.2017 tarihinden itibaren Dekanlık görevini vekaleten yürütmekte olan Prof.Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU Yükseköğretim Genel Kurulunca asaleten atanmıştır. Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlık görevine; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Aydoğan SAVRAN Yükseköğretim Genel Kurulunca asaleten atanmıştır. Hocalarımızı tebrik eder, Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında gösterecekleri katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim. Prof. Dr. Saffet KÖSE Rektör

 • YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB) ÖĞRENCİLERİ İÇİN STS (SEVİYE TESPİT SINAVI) TARİHİ

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Öğrencileri için yapılacak olan  STS (Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır: TARİH: 15 .10.2018 PAZARTESİ SAAT: 09.30 YER: İKÇÜ TÖMER - YABANCI DİLLER BİNASI        

 • Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Başvuruları

  Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığının Avrupa Koleji Yüksek Lisans Bursu duyurusuna ulaşmak için tıklayınız. 

 • REKTÖR PROF.DR. KÖSE DİYANET TV’DE

  REKTÖR PROF.DR. KÖSE DİYANET TV’DE İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Sami Bayrakcı' nın sunumu ile Diyanet TV' de yayınlanan "Farklı Bakış" programına konuk olacaktır. “İbadetlerin Sosyal Hayata Etkileri” nin ele alınacağı program, 08.10.2018 Pazartesi Günü Saat 21.30'da yayınlanacaktır.

 • 2018-2019 KURS ÜCRET TABLOSU

  Ücret Tablosunu görmek için tıklayınız

 • Yemek Bursu Başvuruları Başladı !

  Faydalanmak isteyen öğrencilerin linkte ekli formu doldurarak fakültelerine teslim etmeleri gerekmektedir.   http://sks.ikc.edu.tr/S/15992/yemek-yardimi-basvuru-formu    

 • Standart Dosya Planı Uygulama, Dosyalama ve Arşivleme programı Ücretsiz Eğitim Kursu

  Kurum Arşivi Kurulması çalışmalarında birimlerde sorumlu personelin bilgi ihtiyacını desteklemek,amacı ile Standart Dosya Planı Uygulama, Dosyalama ve Arşivleme programı ilk defa İKÇÜ Kurum Arşiv Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile, uzaktan eğitim olarak internet üzerinden ücretsiz olarak açılacaktır. Eğitim sadece kurum personeline verilecektir.  Başvurular Üniversitemizin sağladığı mail hesabı üzerinden yapılacaktır.  Başvuru - Önkayıt

 • 2018-ÖSYS Ek Yerleştirme ile Yeni Kayıt Yaptıracak Aday Öğrenciler için Duyuru

  2018-ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucu Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin kesin kayıtları 01-05 Ekim 2018 tarihileri arasında yerleştiğiniz Fakülte/Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. Kayıt Sırasında İstenen Belgeler 1- 2018-ÖSYS (Ek Yerleştirme) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) 2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecektir. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz) 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- 1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge. Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi 5-  a) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolümleri için; Adayların ÖSYM kılavuzundaki koşul 87’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Rapor b) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı için; Adayların ÖSYM kılavuzundaki koşul 233 ’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Rapor   KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 • 3713 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Öğrencilik Başvuruları

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 3713 Sayılı Kanun kapsamında özel öğrencilik başvuruları hakkındaki yazısına ulaşmak için tıklayınız. Bu kapsamda özel öğrencilik başvurusunda bulunacak öğrencilerin; 1- 3713 Sayılı Kanunun ilgi yazıda belirtilen kapsamında olduklarına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin ettikleri belge, 2- Öğrenci Belgesi (Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu veya YÖKSİS'ten alınacak) 3- Öğrenim gördüğü programın dilini gösterir belge (Halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu veya YÖKSİS'ten alınacak) 4- Transkript belgeleri ile birlikte 19 Eylül - 05 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili Fakülteye şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yazıda belirtilen şartları sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız taşınmıştır

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız Yemekhane Binası’nın da yer aldığı binanın zemin katına taşınmıştır. Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.  

 • 2018-DGS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

  2018-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar,  “KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELERİ” hazırlayarak yerleşmiş olduğu İlgili Fakülteye 21-27 Eylül 2018 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Kayıt Sırasında İstenen Belgeler 1- 2018 DGS(Dikey Geçiş Sınavı) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) 2-a) Adayın mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı Meslek Yüksekokulu Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi  (aslı) b) Adayın mezun olduğu önlisans programına ait Not Döküm Belgesi (Transkript) (aslı veya onaylı)  c) Adayın mezun olduğu önlisans programına ait ders içerikleri (onaylı) d) Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz), 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.) 4- 1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge. Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi 5- İkinci üniversitesini/bölümünü Üniversitemizde sürdürecek olan öğrenciler katkı payını yatıracaklardır.  Ziraat Bankası bankamatiklerine bizzat giderek T.C. kimlik numaralarını adını ve soyadını vererek yatıracaklardır. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için ; 24 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan İnilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.  İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://ydy.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Arapça muafiyet ve seviye tespit sınavının saati daha sonra http://iif.ikc.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Ders Kaydı İşlemleri: Kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bilgiler için ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 • Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı Hk.

  Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı   Sevgili Öğrenciler,   2018-2019 akademik yılında üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının 1. sınıflarına devam edecek olan öğrencilerimiz, ilgili mevzuat gereği ortak zorunlu İngilizce dersini almak ve başarmak zorundadır. Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı’ndan başarılı olan öğrenciler bu dersten muaf (*)  sayılırlar.   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavıyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:   Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 10:30-11:30 arasında üniversitemiz Balatçık kümpüsü merkezi dersliklerinde uygulanacaktır. Öğrencilerimiz hangi dersliklerde sınava gireceklerini kayıt oldukları fakülte veya yüksekokullarının web safyalarında ilan edilecek olan listelere bakarak öğreneceklerdir. Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların öğrencileri için muafiyet sınavı başarı puanı 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve eğitim dili en az %30 olan fakültelerin öğrencileri için ise 75 (yetmişbeş) puandır. Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Muafiyet Sınavı’na girmeyen veya girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler bu dersi almak mecburiyetindedirler. İleride mağduriyet yaşanmaması için muafiyet sınavına ilan edilen tarihte girilmesi büyük önem taşımaktadır.   Muafiyet Sınavına Kimler Girebilir?   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavına şu öğrenciler girebilir:   Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptırmış tüm öğrencileri, Eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokulların daha önceki akademik yıllarda bu dersi alıp, Güz veya Bahar döneminde başarısız olmuş tüm öğrencileri, Eğitim dili en az %30 İngilizce olan fakültelerin daha önceki akademik yıllarda bu dersi alıp, Güz veya Bahar döneminde başarısız olmuş tüm öğrencileri muafiyet sınavına girebilir. Eğitim dili en az %30 İngilizce olan fakültelerin 2018-2019 akademik yılında yeni kayıt yaptırmış öğrencilerinin ortak zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet işlemleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı sonuçlarına göre yapılacaktır.   (*) Öğrencilerimizin ortak zorunlu İngilizce dersinden muaf sayılmalarının diğer hangi koşullarda mümkün olduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri ile İlgili Eğitim Öğretim, Ölçme-Değerlendirme ve İşleyiş Yönergesi’nde belirtilmiştir.

 • 2018-2019 Akademik Yılı Ortak Zorunlu Dersler Sınav Tarihleri

      Üniversitemiz ortak zorunlu derslerinden Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Temel Bilgi Teknolojileri derslerinin muafiyet sınavlarının sınav saatleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:  -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 02.10.2018 saat:10:30 süre 60 dk. -Türk Dili: 02.10.2018 saat:13:00 süre 60dk. -Temel Bilgi Teknolojileri: 02.10.2018 saat:16:00 süre 40 dk. Not 1: Bu muafiyet sınavlarına ilgili eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ve daha önceki yıllarda derse kayıtlanarak başarısız olmuş veya not yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenciler giremez. Not 2: Sınavların gerçekleşeceği derslikler daha sonra duyurulacaktır.  Not 3: Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde optik form kullanılarak yapılacaktır. Not 4: Tek dönemlik bir ders olan Temel Bilgi Teknolojileri dersi, bazı bölümlerin ikinci dönem ders programlarında yer almaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin ikinci dönem ders programlarını kontrol etmeleri ve alıyorlarsa TBT 102 dersi için 2 Ekim’deki muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Muafiyet sınavları ikinci dönem yapılmayacaktır.

 • 2018-2019 ÖĞRETİM YILI MUAFİYET/SEVİYE TESPİT SINAVI SONUÇLARI

  Sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız

 • Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları Hk.

  Sevgili Öğrencilerimiz, Yüksekokulumuz tarafından 24 Eylül 2018 ve 26 Eylül 2018 tarihlerinde uygulanacak olan Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda sizlere sunulmaktadır. Tüm öğrencilerimize başarılı bir akademik yıl dileriz.                                                                                                                                 Yabancı Diller Yüksekokulu   24 Eylül 2018 - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı (STS) 1. Kimler bu sınava girebilir?   Üniversitemize yeni kayıt yaptıran eğitim dili en az %30 İngilizce olan bölümlerin öğrencileri ile Hazırlık Sınıfına isteğe bağlı olarak kayıt yaptıran öğrenciler,  2017-2018 Akademik Yılında kayıt olup Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler ve merkezi yerleştirme sonucu yatay geçiş ile gelen öğrenciler. 2. Sınavın bölümleri ve başarı notu nedir?   Sınavımız tek oturum olup sadece çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. STS’den 55 ve üzeri not alan öğrenciler sınavdan başarılı sayılır ve 26 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan CPT sınavına girmeye hak kazanırlar. 3. STS’den başarısız olursam ne olur?   STS sınavında 54 ve altı not alan öğrenciler başarısız sayılırlar ve aldıkları nota göre A1 veya A2 programına yerleştirilirler. 26 Eylül 2018 – Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı (CPT) 1. Kimler bu sınava girebilir?   2016-2017 Akademik Yılında üniversitemize kayıt yaptırıp Hazırlık Sınıfında başarısız olan ve 24 Eylül 2018 tarihinde uygulanan STS’de başarılı olan öğrenciler.  Ayrıca Hazırlık Sınıfından başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ek sınav hakkı ile dilekçe vererek CPT sınavına girebilirler. 2. Sınavın bölümleri ve başarı notu nedir?   Sınavımız iki oturumdan oluşmaktadır. 1. Oturum çoktan seçmeli sorulardan oluşan test ve 2. Oturum yazılı anlatımı ölçen Writing’dir. CPT sınavında 65 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılarak Hazırlık Sınıfından muaf olurlar. 3. CPT’den başarısız olursam ne olur?   Sınavda 64 ve altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar ve Hazırlık sınıfında B1 programına yerleştirilirler.   Önemli Not: Sınavların yeri, saati ve sonuçları ile ilgili duyurular için Yüksekokulumuz web sitesini takip ediniz.  


Toplam 117

En Çok Okunan DUYURULAR