Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

Deniz Suyundan H2 Gazı Üretme de İKÇÜ Başarısı

Doç. Dr. Mustafa CAN ve Doç. Dr. İmren HATAY PATIR öncülüğünde TUBİTAK öncelikli alanlar kapsamında yeni sentezlenen yarıiletkenler ile deniz suyundan fotoelektrokimyasal yöntemle suyun ayrışması sonucunda Hidrojen gazı elde edilmesi yayını, Wiley grubu CHEMNANOMAT dergisinde kapak olmuştur.


AKADEMİK ETKİNLİK İLE İLGİLİ RESİMLER