Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

PATENT BAŞVURULARIMIZ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinden Doç.Dr.M.Özgür Seydibeyoğlu ve Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden Yrd. Doç. Dr. Melike Sakin Yılmazer’in buluşçu olarak katkıda bulunduğu iki patent başvurusunun ardından  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Şahin’in de araştırmacı olarak destek verdiği ve Yaşar Üniversitesi tarafından desteklenen  proje kapsamında İKÇÜ ve Yaşar Üniversitesi’nin ortak hak sahipliğinde bulunacakları diğer bir patent başvurusunun da yapılması planlanıyor. Üniversitelerde üretilen bilginin ekonomiye kazandırılması açısından patent korumasının öneminin büyük olduğunu düşünerek üniversitemizde yapılan patent başvurularının arttırılması ve buluşların patentle korunmasının desteklenmesi planlanıyor.


AKADEMİK ETKİNLİK İLE İLGİLİ RESİMLER