İKÇÜ KAYIT İŞLEMLERİ


2018-2019 Akademik Yılında üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilen kayıt süreleri içinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 

Kayıtlanmalar E-kayıt ve Şahsen Başvuru şeklinde yapılabilmektedir.

İlan tarihleri içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybetmektedirler.

Ön Kayıt işlemleriniz için duyurular sayfamızı takip etmenizi rica ederiz.

 

E-Kayıt: 03-05 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim- Öğretim döneminde Üniversitemize ÖSYS ile yerleşen tüm öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik ortamda “E-Kayıt” işlemini yapabileceklerdir.

 

Şahsen Kayıt:

E-Kayıt yaptıramayan veya e-kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerimizin ise 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Üniversitemize şahsen gelerek kayıt yaptırabilmek için kayıtta teslim edilecek tüm belge ve formların, doğru ve eksiksiz hazırlanması gereklidir.

 

Yeterlilik Sınavları:

Üniversitemizde yerleştirildiğiniz Programa ve Hazırlık okuma talebinize istinaden Dil yeterlilik sınavına girmeniz gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliği Yabancı Diller Yüksekokulu, Arapça dil yeterliği ise İslami İlimler Fakültesi tarafından ölçülür.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı (STS)                                       : 24 Eylül 2018

Arapça Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı                                                               : 25 Eylül 2018

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı (Celebi Proficiency Test-CPT)    : 26 Eylül 2018

 

Muafiyet Sınavları:

Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, Lisans Programları’nın ilk iki yarıyılında bulunan serinin ilk derslerinin muafiyet sınavları yapılır. Türk Dili dersi ve Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi dersinin muafiyet sınavları 25 Eylül 2018, Temel Bilgi Teknolojileri dersi ve Akademik İngilizce dersinin muafiyet sınavları 26 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

 

Akademik Kayıt: 10-21 Eylül 2018

Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan ve dil yeterliğini kanıtlayan öğrencilerin yerleştikleri programa, ilgili yarıyıl ve devam eden her yarıyıl için UBS üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi-Kayıtlanma işlemleri sayfasından ders kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

ÜBYS'de Neler Yapabilirsiniz


* Online olarak belge talep edebilirsiniz.

* Online olarak Transkript-Sevk Tehir-Öğrenci Disiplin Belgelerinizi talepte bulunabilirsiniz. Fakülte, Enstitü, MYO tarafından belge hazırlanır ve sistem üzerinden e-imzalı olarak size teslim edilir.

* Öğrenci Bilgi sistemi üzerinden Danışman hocalarınıza mesaj gönderebilirsiniz.

* Dersiniz için hocanın girdiği içerikleri görüntüleyebilirsiniz.

* Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden dersinizin öğretim görevlisi tarafından yüklenmiş olan ders içeriklerini ve videoları indirerek dersiniz ile ilgili süreçlerinizi takip edebilirsiniz. Dersiniz için verilen ödevlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

* Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden dersinizin öğretim görevlisi tarafından tanımlanan ödevlerinizi görüntüleyerek süreçleri bu alandan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ödevlerinizi bilgi yönetim siteminizden online olarak yükleyebilirsiniz. Ödev sonuçlarınızı yine aynı bölümden takip edebilirsiniz.