ÜNİVERSİTEMİZDE NELER VAR ?


45 Veritabanı Öğrencilerin kullanımına sunulan 45 veritabanı
25 Öğrenci Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

REKTÖRÜN MESAJI


Sevgili Öğrenciler,

İzmir’in genç üniversiteleri arasında yer alan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, kurulduğu 2010 yılından bu yana, evrensel değerleri ulusal değerlerle harmanlayarak, milli, manevi ve etik yönleri güçlü, özgüveni yüksek, donanımlı bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Bilimin egemen olduğu bir eğitim anlayışının, sadece gençler için değil, ülkenin geleceği için de büyük önem taşıdığına inanıyor, yenilikçiliği destekleyen, değişime açık bir vizyonla ilerliyoruz. İsmini ünlü Osmanlı bilgini Kâtip Çelebi’den alan üniversitemizin en önemli öğesi her zaman öğrencilerdir. Varoluş sebebimiz olan öğrencilere “Benim Üniversitem” gururunu yaşatmak ise en büyük hedefimiz. İyi bir üniversite eğitimi hepinizin hakkıdır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi ve siyasi açıdan bölgesinde ve dünyada lider konuma yükselen ülkemizin üstlendiği misyonu kavramış bir bilim yuvasıdır. Ülkemize yeni ufuklar açmayı hedeflemiş olan İKÇÜ, sadece ülkemizde değil, aynı zamanda tarihi, sosyal ve kültürel birlikteliğimiz olan bölge ülkelerindeki genç beyinleri de dünyadaki bilimsel arenaya taşıyacak bir üniversite olacaktır.

Bir üniversite için eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabası da çok önemlidir. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bu sorumluluktan hareketle, bütün paydaşlarıyla beraber, öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının, verimli ve etkin biçimde araştırma yapabilecekleri özgür, huzurlu, entelektüel bir ortam oluşturma azmi içindedir. Kentin 4. Devlet Üniversitesi olarak kurulan İKÇÜ, 2 ayrı yerleşkede faaliyet göstermektedir. Ana yerleşkemiz Çiğli Balatçık’tadır. Çiğli Aydınlıkevler’de sağlık yerleşkesi olarak değerlendirilen bir yerleşkemiz daha mevcuttur. Sağlık hizmetlerimiz, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında yürütülmektedir. Ayrıca 2015 yılında Orman Bakanlığı’ndan ön izni alınan “Bayraklı Yerleşkesi”nin imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanma aşamasına gelinmiştir. 13 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 17 araştırma ve uygulama merkezi ve bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerine yönelik 7 koordinatörlük ile akademik faaliyet gösteren üniversitemizde, 281 doktora, 2.118 yüksek lisans, 7.809 lisans ve 445 ön lisans olmak üzere toplam 10.653 öğrenci öğrenim görmektedir. Akademik personel sayımız 844’tür. Şeffaflık, hesap verebilirlik, ehliyet-liyakat, yenilikçilik ve katılımcılık olan temel değerlerimiz ile muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefini geçekleştirebilmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizi, hayallerinize ulaşma ve geleceğinizi şekillendirme yolculuğunuzda, üniversitemizin imkânlarından faydalanmaya davet ediyorum. Standartları yüksek bir eğitim ve parlak bir gelecek için, hepinizi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne bekliyoruz. Şimdiden yeni eğitim öğretim yılınızın başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.


Prof. Dr. Saffet KÖSE

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

AKADEMİK BİRİMLERİMİZ