SAĞLIK


25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 34. Maddesi ile Üniversiteler aracılığı ile Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve Eğitim Aile Hekimliği Birimlerinin açılabilmesi mümkün kılınmıştır. Uygulama ilk kez üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.05/01/2015 tarihli valilik oluru ile 5 birim açılmasına izin verilmiştir. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Rektörlüğümüz arasında 04/03/2015 tarihinde 2 yıl süre ile (01/04/2017’ ye kadar) Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalanmış bugün itibariyle 4 birim açılmış olup Üniversitemiz aracılığı ile Aile Hekimliği Hizmeti verilmektedir. Eğitim aile sağlığı birimlerimizde tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen sorumluluklar çerçevesinde asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre eğitimleri planlanmakta ayrıca Poliknik hizmetleri; Pazartesi ve çarşamba günleri kan tahlilleri Enjeksiyon, pansuman, yara bakımı Ehliyet, spora katılım vb. sağlık raporları Gebe izlemleri Bebek ve çocuk izlemleri Aşı uygulamaları 15-49 yaş kadın izlemleri verilmektedir.


BESLENME


Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir. Öğrencilerimize sunulan tüm beslenme hizmetlerinin organizasyonu, kontrolü-denetimi ile oluşabilecek sorun-şikâyetlere çözüm bulması ve bunları uygulatması Birimimizin birincil görevidir. Bu hizmeti; 1 Şube Müdürü, 1 Gıda Mühendisi, 2 Mutemet, 2 Yemekhane ve Üretim sorumlusu yürütmektedir.


Öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletilen kantin, kafeterya ve yemek salonlarının sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet vermesi sağlanmakta ve denetlenmektedir. Kampüs alanlarımızda bulunan 2 öğrenci yemekhanesi, 2 personel yemekhanesi, 2 Çay ocağı ve 8 Kantin-Kafeterya rutin olarak denetlenmektedir.


Öğrencilerimizin günlük enerji, besin gereksinimleri ve sağlık koşullarına uygunluğu dikkate alınarak, yemek menüleri; firmaya ait üretimden sorumlu gıda mühendisi ile Beslenme Hizmetleri Birimi tarafından hazırlanıp Daire Başkanlığımız onayına sunulmaktadır.

Tüm yemekhanelerimizde yemek satışlarının daha çağdaş ve güvenilir seviyede olması için ''Akıllı Kart & Turnike Sistemi'' uygulanmaktadır. Bu sistemde; öğrencilerimiz kimlik kartlarına dolum merkezlerinden diledikleri kadar para yükleyip bir sonraki haftanın yemeklerini seçerek yemek ünitelerinin girişindeki turnikelere kartlarını okutarak yemek hizmetlerinden faydalanmaktadır.


Bunun yanı sıra 400 öğrencimize yemek yardımı üniversitemizce karşılanmaktadır.


Yemek ücretleri aşağıda gösterildiği gibidir:

1.Kart Geçimi 2. ve Daha Fazla Kart Geçimi (Aynı gün içinde)
Öğrenci 2.50TL YOK