Background Image
Previous Page  9 / 230 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 230 Next Page
Page Background

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İdari Teşkilat Yapımız ;

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5018 Sayılı Kanunun

60. Maddesi, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hük-

münde Kararnameye uygun olarak dinamik, verimli ve düzenli çalışan bir idari yapı oluşturulmuştur.