Background Image
Previous Page  7 / 230 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 230 Next Page
Page Background

İzmir’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a)

Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilim-

leri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Turizm

Fakültesinden,

b)

Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c)

Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

(1)

20/8/2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Üniversiteye bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulması

kararlaştırılmıştır.

(2)

a)

24/5/2012 tarihli ve 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ku-

rulması kararlaştırılmıştır.

b)

13/8/2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversiteye bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması karar-

laştırılmıştır.

Ek Madde 128 – (Ek: 14/7/2010-6005/1 md.)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesİ (2)