Background Image
Previous Page  6 / 230 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 230 Next Page
Page Background

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Nasıl Kurulduk ?..

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 21.07.2010 tarihinde İzmir’de kurulmuştur. Prof.Dr.Galip AKHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine

10.12.2010 tarihinde kurucu rektör olarak atanmıştır.Ismini; Katip Çelebi’den almıştır.

Katip Çelebi;

Şubat 1609 - 6 Ekim 1657 tarihleri arasında yaşamış, İstanbul’ lu bir bilim adamıdır.

XVII. yy. Türk ilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi temsil eden en önemli simalarındandır.

Tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli yapıtlar vermiş; İslam bilginlerinin eserlerinin yanı sıra, batılı kaynaklara da müracaat

ederek; çağını anlamaya çalışmış bir aydındır.

Din bilginlerinin kendi aralarındaki şiddetli tartışmalarının temelsizliğini ve zararlarını vurgulamış; karşıt düşüncelere hoşgörüyle bakılma-

sını öğütlemiştir.

Hem önemli yapıtlar vermiş hem de medresenin egemenliğindeki düşünce dünyasının dışında görüşler ileri sürmüştür.

Batı kaynaklarının önemine dikkati çekmesi, Latince öğrenmeye çalışması, bu dilden yapıtlar çevirmesi, Doğu kaynaklarına eleştirel bir gözle

bakması; dönemine göre çok ileri adımlardır.

Katip Çelebi’nin Tarih, Coğrafya, Bibliyografik Çalışmaları, Din, Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Alanında Çalışmaları mevcuttur.

Üniversitemiz Kuruluş Kanununda 14.07.2010 tarihinde 10 fakülte,3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulmuştur.