Background Image
Previous Page  5 / 230 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 230 Next Page
Page Background

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İÇİNDEKİLER

Stratejik Plan Amaçlarımız

Yerleşkelerimiz 2014 - 2018 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirme Sonuçları

İlgili sayfaya ulaşmak için metnin üzerine

tıklayınız!..

Nasıl Kurulduk ? 1- ) Üniversitemizin Kurumsal Alt Yapı Gelişimini Sağlamak 2- ) Sürdürülebilir Uluslararası Standartlarda Eğitim Vermek 3- ) Bilime Katkı Sağlayacak Bilgiyi Üretmek ve İleri Teknoloji Geliştirmek 4- ) Üniversitemizin Benimsediği Temel Değerleri Bütünüyle Yansıtan Kurum Kültürü ile Etkili ve Verimli Bir Yönetim Yapısı Oluşturmak 5- ) Paydaşlarımız / Toplum ile Sağlıklı ve Sürekli İlişkiler Ağı Oluşturmak 6- ) Ülkemizin, Bölgemizin Gelişimi ve Refahına Katkı Sağlamak 7- ) Üniversitemizin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanınırlığını Sağlamak