Background Image
Previous Page  12 / 230 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 230 Next Page
Page Background

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İzmir’deki Üniversitelerin Yerleşimi ve

İlk olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık

Bakanlığı’na bağlı İzmir Atatürk Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi kütüphanesinde geçici olarak

tehsis edilen iki odada ihmet vermeye başlamış,

daha sonra Çiğli Belediye Ek Hizmet binasının 3.

Ve 6. Katlarında 2011yılı Mart ayında tüm akade-

mik ve idari birimlerimiz hizmet vermeye devam

etmiştir.

Yeni nesil üniversite kavramında, üniversite-sana-

yi prensibi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi(A-

OSB)’ne bitişik olan ve özelleştirme kapsamına

alınan “Balatçık Yaprak Tütün İşleme Tesisleri”nin

bulunduğu arazi için Maliye Bakanlığı’ndan pren-

sip olarak olur alınmış ve takip eden süreçte üni-

versiteye devir işlemleri tamamlanmıştır.

Eylül 2011 tarihinden itibaren Rektörlük ve İdari

Birimlerin tamamı Çiğli Ana Yerleşkedeki TTA ta-

rafından devredilecek olan idare birasının üçün-

cü katına taşınmıştır. 2012 yılında mevcut binalar,

TTA tarafından tamamen boşaltılmış olup, üni-

versitemizin Çiğli Ana Yerleşkesi olarak belirlen-

miştir.

Üniversitemiz Hakkında..